Havet omkring Danmark

Danmark er omgivet af hav og det er den sidste vilde naturtype, vi har tilbage.

De fleste nyder ofte vores kyster, men det er de færreste, der har mulighed for at komme ned under havets overflade og se den spændende verden, der udfolder sig der og vores viden om og forståelse for havmiljøet er ikke synderlig stor.

Når vi ser undervandsoptagelser og hører om det marine liv, er det ofte udsendelser fra tropiske have med farvestrålende fisk og koraller og dramatiske historier om farlige hajer og andre eksotiske skabninger.
Der er da også mange, der kender historien om den lille tropiske klovnfisk, som børnene nok bedre kender som Disney figuren Nemo og dens interessante symbiose med søanemonerne, og de fleste ved da også, hvorledes søhesten bærer sine æg på bugen i en lille rugepose. Men det er de færreste herhjemme, der har kendskab til søhestens hjemlige fætter, nemlig vores egne tangnål og snipper.

I danske farvande er der også meget, der er værd at studere; Flotte ålegræsenge, der er opvækst sted for fiskeyngel. Stenrev med farverige tangskove, hvor det myldrer med liv og så har vi - som det eneste sted i hele Europa - boblekoraller. Det er kalksten opbygget af metan. Boblerevene findes på bare 10 - 12 meters dybde spredt ud i Kattegat.

hav web

Vores havmiljø er sårbart. Udledning af næringsstoffer fra landbruget påvirker havmiljøet voldsomt og medfører iltsvind i de indre farvande og havet forurenes af miljøfarlige stoffer og gifte.
I dag er de største trusler for vores havmiljø forurening med næringsstoffer fra landbruget, miljøgifte fra skibstrafik, industri og husholdning samt overfiskeri.

I foredraget viser vi filmklip fra forskellige produktioner, fortæller sjove historier om noget af det forunderlige liv, der er i havet og om at arbejde som undervandsfotografer under krævende forhold.